На главную

ABC

A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P R S
T U VW
YZ

V, W

W8 - Wait på engelska. Vänta.

WAN - Wide Area Network. Ett nätverk som kan koppla samman datorer över långa distanser.

VC - Virtual Call. En tänkt väg för paket genom ett paketnät. Informationen om vägen sätts normalt upp vid anropet och kvarstår under hela samtalet.

Webbadress - Adress inom www, normalt till en webbsida.

Webbakgrund - Visningssätt för webbläsare (och andra klienter för webbutsändningar) som innebär att informationen från en vald webbkanal visas som bakgrundsbild på skärmen.

Web-browser eller webbläsare - Rakt översatt "webbtittare" eller "webbläddrare". På Internet menar man Netscape, Internet Explorer, Mosaic osv, alla dessa är Web-browsers.

Web-Chat - Ett sätt att träffa andra personer genom en websida i realtid. Se även IRC.

Webben - Internet.

Webbhotell - Tjänst som innebär att ett företag upplåter utrymme för webbplats åt företag som inte har egen webbserver.

Webbkanal - Kanal för en viss webbutsändares webbutsändning.

Webbläsare - Datorprogram för hämtning och visning av information via World Wide Web

Webmaster - Se webbmästare.

Webbmästare, webbansvarig - Person som har det övergripande ansvaret för en webbplats. Se också postmaster.

Webserver - Datorn och systemet som gör att en webbplats blir tillänglig via Internet.

Webbsida - Den mängd information på en webbplats som man kan nå utan att behöva gå vidare via en länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla bilden .

Veronica - Redskap för att söka efter rubriktexter i Gopher-servrar.

Versaler - Versaler innebär STORA bokstäver och kan jämföras med motsatsen,gemener som betyder små bokstäver.

WFWG - Windows For WorkGroups. Windows för arbetgrupper.

Whois - Ett program för att söka användaradresser ute på Internet. Viktigt att arbeta mot rätt whois-databas.

Video-on-Demand - Leverans av digital film över kabel-TV, telefon, radio, Internet eller annat media. Användaren har möjlighet att starta och stoppa filmen som man vill.

Viewer - Ett program som startas av en webb-läsare (såsom Netscape eller Microsoft Explorer) för att läsa en fil som webb-läsaren inte klarar av själv. Exempel är viewers för JPEG-grafik och RA-ljud.

Windows - Det program från Microsoft som nästan alla PC använder. Windows är ett program som ligger ovanpå DOS och som bland annat gör att allt ser trevligare ut, med bilder och knappar i stället för som i DOS med enbart text.

Vinkelparentes - Tecknet < och tecknet >

WIPO - Windows Icons Menus Pointers. Den typ av grafiskt gränssnitt som blev populärt i och med Apple-datorerna. Även World Intellectual Property Organization.

Virtuell - Skenbar. Att skapa en funktionell organisation som skiljer sig från den fysiska, t ex virtuella arbetsgrupper som befinner sig på fysiskt olika nät.

Virtuell verklighet - Skenbar verkilghet eller den tänkta verkligheten. Jämför med sajberspace. Används även som tekniken att med små bildskärmar monterade i en hjälm kunna röra sig i ett simulerat rum.

Virtuellt minne - Ett icke verkligt minne som skapas av ett samarbete mellan primär- och sekundärminnena och ger sken av att vara ett stort primärminne.

Virus - En programfil som kan laddas ned till din dator, antingen från diskett, CD eller via Internet. Denna programfil förstör delar av eller hela innehållet på datorn.

VIS - Visible.

Wizard - Se Guide.

Worm - Används som pseudonym till begreppet robot. Också benämningen på ett virus som förökar sig själv.

WORM - Write Once Read Many. Går att skriva på en gång och läsa många gånger, tex en vanlig CD.

VP - Virtual Path. En virtuell väg.

VPN - A Virtual Private Network. Detta är ett annat namn för Intranet som används inom ett enskilt företag, organisation eller myndighet.

VQC - Teknik för talkompression till 16 och 32 Kbps.

VR - Virtual Reality. En virtuell verklighet, dvs fiktiv.

VRML - Virtual Reality Modelling Language. Ett språk för modellering av tredimensionella miljöer.

WWW - World Wide Web. "Det världsomspännande nätet". Det serversystem på Internet som innehåller information och tjänster vilka länkas samman med hjälp av hypertextdokument.

WYSIWYG - What You See Is What You Get. Vad man ser får man ut. Uttryck som betyder att det man ser på skärmen är det som tex kommer ut på skrivaren.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U VW YZ

Liten men naggande god

SVSPB.NET

li