На главную

ABC

A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P R S
T U VW
YZ

B

Backbone - Se ryggradsnät.

Backslash - Backslash kallas ett bakvänt "delat med", alltså "\" och detta är ett vanligt tecken i datorsammanhang. Om man skriver cd\ i DOS så kommer man tillbaka till rotkatalogen.

Backup - Se säkerhetskopia.

Bandbredd - Anger maximal överföringshastighet på en fast förbindelse, kan vara 128kb/s, 256kb/s 512kb/s osv. Se även T1, T2, T3. Ju högre bandbredd desto högre frekvenser kan kabeln släppa igenom, det vill säga ju högre bandbredd desto snabbare kommunikation. Bandbredden mäts i Hertz (Hz).

Banner - En oftast klickbar annons på Internet i form av en rektangulär ruta.

Baud, Bd - Enhet för modulationshastighet. Måttet anger antalet förändringar (moduleringar) per sekund i den signal som t ex modemet sänder till telefonlinjen. Om varje signalelement är en bit, så är modulationshastigheten i Baud lika med överföringshastigheten i bit/s. Om varje signalelement består av exempelvis 4 bitar, så motsvaras en modulationshastighet på t ex 1200 Bd av en datahastighet på 4800 bit/s.

BB - Bredband.

BBC - Broadband Bearer Capability. Bredbandskapacitet. Se även bredband.

BBS - Bullentin Board System. En databas som oftast nås via modem direkt (via nät förekommer). En BBS kräver vanligtvis att du har ett login och ett lösenord.

BCC - Block Check Character. Ett kontrolltecken som avslutar ett block. Används för kontroll av överförd data.

BCD-kod - Binary Coded Decimal. En binär kod där varje decimalt tecken representeras av 4 bitar. Lanserat av IBM under tidigt 60-tal.

BCR - Bar Code Reader. Utrustning för läsning av streckkod.

Benchmark - Benämning på testprogram avsett för jämförelser mellan olika datorer. Jämförelser görs med avseende på snabbhet, effektivitet, minnessnålhet, enkelhet att programmera etc.

BERT - Bit Error Rate Tester. En enhet som mäter antalet felbitar på en kommunikationslinje.

Beta - När man talar om "Beta-program" eller "Beta-versioner" menar man programvaror som inte riktigt är färdiga, men som ändå släppts ut till allmänheten för testning. Programutvecklaren tar oftast inte ansvar för hur programmet uppför sig och erbjuder ingen support för "betan". Du använder den alltså på egen risk.

BGP - Border Gateway Protocol. Ett Internet routing-protokoll definierat enligt RFC-1163.

BHCA - Busy Hour Call Attempts. Mått på förmågan hos en telestation att avveckla trafik i bråd tid.

Bibliotek - Kallas även directory, mapp eller katalog och innebär en sorts "låda", eller en uppdelning av hårddisken, där man kan lägga dokument och program. Bibliotek gör det hela lite mer överskådligt.

Binhex - BINary HEXadecimal. En metod för att konvertera icke-textfiler (icke- ASCII) till ASCII. Detta är nödvändigt eftersom Internet e-mail endast kan hantera filer i ASCII-format.

Binär, Binary - Det binära talsystemet, ett talsystem som har basen två, alltså ettor och nollor.

Binärfil - En binärfil innehåller data från en applikation (program, data, ljud, grafik etc.). Binärfilen kodas enligt standardregler när den ska sändas över Internet.

BIOS - Basic Input Output System. Underprogram till DOS som hanterar datorns bildskärm, tangentbord, skrivare m m. Är en del av operativsystemet i en dator och ligger ofta i en ROM-kapsel. BIOSen innehåller mycket grundläggande information om systemet, som vilken hårddisk man har och hur man vill behandla minnet.

B-ISDN - Bredbands-ISDN.

Bit - Enhet för informationsmängd. I det binära talsystemet en siffra (0 eller 1). En "bit" är en binär siffra - etta eller notta. Pluralis: "bitar" (sv) eller "bits" (eng). Åtta "bitar" blir en "byte".

Bit/s, bps - Enhet för dataöverföringshastighet, antal överförda bitar per sekund. Varje tecken som sänds till modemet består normalt av 10 bitar, varför t ex 2400 bps motsvarar 240 tecken per sekund.

Bitmap - Punktuppbyggd bild eller typsnitt där en bit definierar varje pixel.

Bitnet - Akademiskt datornät, ursprungligen för IBM-datorer. Because It's Time Net. Datanät melaln utbildningsställen. Kopplat så att man kan kommunicera med Internet via e-mail.

BLERT - Block Error Rate Testing. Som BERT, men antalet felaktigt överförda block ställs i relation till totala antalet överförda block.

BOM - Beginning of Message. Början på meddelandet.

Boot, boota - Laddning av startrutin för exempelvis ett operativsystem. (eng. "To bootstrap"). Svensk dataslang för processen att ladda in systemprogramvaran i en dator under uppstart. Oftast används ordet för själva uppstarten av datorn. Namnet anspelar på att när man startar datorn så aktiveras ett litet enkelt program som startar andra program som i sin tur startar nya program. Den korrekta termen enligt SIS är att ha ett "självinmatande program".

BPR - Business Process Reengineering . Tankesätt och metod för att rationalisera ett företag där datorer i nätverk spelar en stor roll. Bygger på dynamiska förlopp och processer.

BPS - Bits per seconds. Bits i sekunden.

Braces - Se klammerparantes

Brandvägg - Hinder mot oönskad kommunikation mellan olika datornät, främst mot intrång.

BRB - Be right back. Jag återkommer strax.

Broadcast - Ett meddelande som sänds till alla enheter.

Broadcast storm - Oönskade meddelanden som nätverket själv genererar och som duplicerar sig själva genom nätet med den effekten att den totala kapaciteten i nätet reduceras markant.

Browser - Kan översattas som "läsare" eller "bläddrare". På Internet menar man Netscape, Internet Explorer, Mosaic osv, alla dessa är browsers eller web-browsers. Se webbläsare.

BTW - En förkortning som betyder "By The Way", alltså - "förresten".

Bug, bugg - Ett fel i ett program som kan orsaka allt från att någonting som borde fungera inte fungerar, till att datorn kraschar. Myten säger att uttrycket kommer från 70-talet då en dator uppförde sig mycket konstigt och oberäkneligt och när man till slut öppnade datorns chassi fann man en skalbagge (eng: bug) som kröp omkring och kortslöt kretsarna.

Buggfix - Justerar felaktig programmering, buggar, i en mjukvara.

Bussnät - Topologiskt begrepp som innebär att datorer/arbetsplatser är anslutna till en gemensam kabel som har två ändar.

Byte - En grupp om åtta bitar och det är den mängd som krävs för att kunna sätta samman en bokstav enligt ASCII-format.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U VW YZ

Tala är silver, tiga är guld

SVSPB.NET

li